Рус Eng Pol

Kupi? ?wie?e warzywa

+38 (067) 190 80 80  /  +38 (067) 566 88 72

Weso?ych ?wi?t i Szcz??liwego Nowego Roku!

13.01.2020
Weso?ych ?wi?t i Szcz??liwego Nowego Roku!

Dneprovsky Greenhouse dzi?kuje za wspó?prac? i zaufanie, którym obdarzy? nas w ubieg?ym roku, i oczekuje na prac? w nowym roku 2020!
Niech b?dzie hojny dla wspania?ych wydarze?, ciep?y i mi?y, udany i kreatywny. A je?li ten rok niesie ze sob? zmiany, niech b?d? najbardziej radosne, osi?gni?cia wspania?e i marzenia mo?liwe do zrealizowania.
Chcemy, aby trudno?ci by?y przezwyci??one i prowadzi?y do ??dobrobytu i sukcesu.
Pozwól mu mie? wystarczaj?co du?o si?y, pomys?ów i inspiracji do nowych startów i wa?nych rzeczy.
Dobrego zdrowia w nowym roku i wszystkiego najlepszego!