Рус Eng Pol

Kupi? ?wie?e warzywa

+38 (067) 190 80 80  /  +38 (067) 566 88 72

14.11.2020
Поздравляем с профессиональным праздником!

ТК "Днепровский" поздравляет своих коллег и партнёров с Днем сельхозработника!

Пусть работа всегда приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем.

С праздником, пусть сбудется всё, о чём вы мечтаете!


23.03.2017

Uzyskane pierwsze kilogramy ró?owego, czarnego i ?ó?tego pomidorów nowej uprawy.
Pierwsze partie ró?u pomidorów ju? trafi? na pó?ki sklepów naszych partnerów, zakres zbierania wyniós? ponad 1500 kg.

07.03.2017

Drodzy partnerzy, drogie panie!

Zespó? Cieplarnianego Kombinatu "Przedpokój" ?yczy z okazji 8 marca! Niech ten wiosenny dzie? ogrzeje ciep?em, daje rado??, u?miech i dobry nastrój na ca?y rok.

?yczymy mi?o?ci i kobiecego szcz??cia!

24.02.2017

21 – 23 listopada w centrum wizowego Kategoriach" odby?y Forum rolników technologii, wystawy "gospodarstwo szkó?karskie", "Przechowalni warzyw, owoców, jagód", "Przemys?owy zimno".


06.02.2017

Szklarniowy zbo?owe "Przedpokój" rozpocz?? zbieranie nowej uprawy ogórków sezonu 2017 roku.
Pierwszy zbiór ogórka przeprowadzony 30.01.2017

30.12.2016

Drodzy pracownicy i partnerzy Cieplarnianego Kombinatu "Przedpokój"!

Gratulujemy Nowym 2017 roku i weso?ych ?wi?t!

24.11.2016

Z roku na rok, w trzeci? niedziel? listopada, w ca?ym kraju jest doskona?a okazja, aby uczci? Dzie? pracowników rolnictwa. Za?o?ony ten profesjonalne wakacje by? w Kijowie, stolicy naszego pa?stwa, od 7 pa?dziernika 1993 r. przez Prezydenta Ukrainy L. M. Кравчуком Dekretem nr 428/93.


29.09.2016

TC "Dniepr" poszerzy?a swój park maszynowy i wyprodukowany monta? linii do sortowania produktów rolnych.

08.09.2016

Kompleks Szklarnia "Dnipro" rozszerza gam? owoców i warzyw uprawianych na zaawansowanych technologiach ekologicznych.

25.08.2016

Na podstawie wyników 1-go культурооборота w miesi?cu sierpniu dyrekcj? kombinatu by?y премированы najlepsi pracownicy.


09.08.2016

GH "Dneprovsky" rozpocz?? zbieranie ogórków.

31.05.2016

Podczas l?dowania by?y wykorzystywane 80% nasion izraelskich hybryd i 20% nasion holenderskiej hodowli.

18.05.2016

Miododajna baza kombinatu jest ograniczona i nie pozwala zapewni? istnienie rodzin pszczelich w ci?gu ca?ego roku, dlatego pasieka zosta?a wys?ana do zdalnych lokalizacji .


21.04.2016

Szklarniowy zbo?owe "Dnipro" zebra? pierwsze 100 kg. ekskluzywnych czarnych i ???tych pomidor?w zbior?w 2016 roku.

05.04.2016

30-31 marca 2016 roku, na bazie Cieplarnianego Kombinatu "Przedpok?j" odby? si? V specjalistyczny dzisiejszych bielanach seminarium gospodarstw szklarniowych Ukrainy.

15.03.2016

Szklarniowy zbo?owe, planuje poszerzy? asortyment produkowanych wyrob?w, przyst?pi? do uprawy partii pieprzu, Papryki o wadze 300-350 gr. w pilota?owym odcinku, na powierzchni ponad 1000 mkw.