Рус Eng Pol

Kupi? ?wie?e warzywa

+38 (067) 190 80 80  /  +38 (067) 566 88 72

14.11.2020
Поздравляем с профессиональным праздником!

ТК "Днепровский" поздравляет своих коллег и партнёров с Днем сельхозработника!

Пусть работа всегда приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем.

С праздником, пусть сбудется всё, о чём вы мечтаете!


14.11.2020

ТК "Днепровский" поздравляет своих коллег и партнёров с Днем сельхозработника!


08.09.2020

W Dneprovsky Greenhouse Plant zebrano pierwszy plon warzyw z drugiego płodozmianu.

16.07.2020

10 lipca 2020 r. Zakład Szklarni Dnieprowski świętował koniec pierwszego obrotu kulturalnego wydarzeniem na miejscu dla pracowników zakładu.


12.06.2020

Od 24 kwietnia do 9 czerwca na stronie Dneprovsky Greenhouse Combine na Facebooku odby? si? konkurs wiosennych sa?atek z pomidorów i warzyw „Witaminy z TKD w 100% pomog?!”

08.05.2020

W zwi?zku z rozprzestrzenianiem si? zaka?enia koronawirusem (covid-19) wielu mieszka?ców Ukrainy by?o pod obserwacj? d?ugoterminow?, aby zapobiec rozprzestrzenianiu si? zaka?enia.

21.04.2020

Serdecznie gratulujemy wspania?ej wiosennej wielkanocnej chrze?cija?skiej wiosny!


25.03.2020

Wszystkie produkty ro?liny s? uprawiane zgodnie z najwy?szymi wymogami kontroli sanitarnej i epidemiologicznej.

18.03.2020

Ro?lina szklarniowa „Dneprovsky” rozpocz??a zbiór pomidorów.
Kombajn zebra? oko?o 1 tony pomidorów ze zbiorów w 2020 roku.

20.02.2020

W Dneprovsky Greenhouse Combine zebrano pierwsze owoce nowej uprawy g?adkiego ogórka odmiany MEWA.


14.02.2020

Przedstawiciele Dneprovsky Greenhouse Combine odwiedzili wystaw? Fruit Logistica, która odby?a si? w dniach 5–7 lutego w Berlinie (Niemcy).

04.02.2020

W naszej szklarni rozpocz??y si? nowe zbiory.
Poznaj ?wie?ych i soczystych sportowców na pó?kach sklepów naszych partnerów!
Pomidory ze zbiorów w 2020 r. Do??cz? do nich bardzo szybko.

13.01.2020

Dneprovsky Greenhouse dzi?kuje za wspó?prac? i zaufanie, którym obdarzy? nas w ubieg?ym roku, i oczekuje na prac? w nowym roku 2020!


26.11.2019

Obchody Dnia Pracowników Rolnych i 20 rocznicy za?o?enia Szklarni Dnieprowskiej

16.10.2019

Поздравлем всех наших сотрудников и пратнёров с этой юбилейной датой!

Пусть Комбинат ещё долгие годы радует нас своей продукцией, путь в нашей жизни будет побольше продуктивных дней и благоприятной погоды!

31.07.2019

"Takich cen w lipcu nigdy nie by?o na ziemne pomidor. W ci?gu ostatnich czterech lat zak?adów przetwórczych stale zmniejsza?y popyt na pomidory otwartego gruntu. Dlatego rolnicy zmniejsza?y produkcyjnymi.", - mówi ekspert cen na rynku produktów Tatiana Hetman.